LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 erkent de Belgische Energie- en Milieuprijs meer dan 2.300 Belgen die individueel of via hun verenigingen opmerkelijk hebben bijgedragen aan het creëren van een duurzame toekomst op verschillende schaalniveaus - lokaal, regionaal en nationaal.

Inspanningen voor komende generaties

Hoewel velen van ons actie ondernemen, uitdagingen aangaan en toewijding tonen, is het essentieel om bekendheid te geven aan deze inspanningen voor het welzijn van iedereen.

Dat is precies wat de Belgische Energie- en Milieuprijs beoogt.

Met de hulp van vooraanstaande partners, een groot aantal ondersteunende instanties en uitgebreide media-aandacht, streeft deze award ernaar: de prestaties van individuen, bedrijven, steden, gemeenschappen, instellingen en de non-profitsector op het gebied van duurzaamheid te presenteren, positieve en na te volgen inspanningen te bevorderen, successen te delen met een breder publiek. Tijdens de uitreikingsceremonie eert de prijs in het bijzijn van de media en meer dan 300 bekende Belgen de meest opvallende acties en projecten uit alle sectoren van onze maatschappij. Het succes van de Belgische Energie- en Milieuprijs laat zien hoe vastberaden veel Belgen zijn om actie te ondernemen en een actieve rol op zich te nemen, wat een bewijs is van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Deze prijs dient ook als een urgente oproep aan iedereen in de Belgische maatschappij om dagelijks initiatieven te tonen, en zo te laten zien dat een meer respectvolle benadering van het milieu en onze natuurlijke bronnen niet alleen mogelijk is, maar ook gerealiseerd kan worden.

Wettelijke informatie

Belangrijke Juridische Mededelingen

Iedereen die de website van de Energie- en Milieuprijs bezoekt, stemt in met de volgende voorwaarden en verbindt zich ertoe de online etiquette te respecteren:

Gebruik en Auteursrecht van de Energie- en Milieuprijs Website

De gehele content van de Energie- en Milieuprijs website valt onder auteursrecht (alle rechten voorbehouden). Individuele pagina's en secties van deze website mogen gedownload en geprint worden, zolang auteursrechtelijke en andere wettelijk beschermde vermeldingen intact blijven. Bij het downloaden of reproduceren van software of gegevens van deze website, blijven alle eigendomsrechten bij Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P). Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) de website, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, verzenden, wijzigen, linken of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

Geen Officiële Aanbieding

De informatie op de website van de Energie- en Milieuprijs dient niet als een officiële uitnodiging, aanbieding of aanbeveling voor de aankoop of verkoop van producten of voor het uitvoeren van andere transacties. De informatie heeft puur een informatief karakter.

Geen Verzekering van Juistheid

Hoewel Eco2 zich inspant om te zorgen dat de informatie op het moment van publicatie accuraat is, biedt Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) geen garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie. De informatie en meningen op de website kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen Garanties

Er wordt noch uitdrukkelijk, noch impliciet enige garantie gegeven over de correctheid van de informatie en meningen op de website. Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) geeft geen garantie dat de website ononderbroken zal werken, foutloos is, dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of server vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) is hiervoor in geen enkel opzicht aansprakelijk.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Elke aansprakelijkheid van de Energie- en Milieuprijs, inclusief nalatigheid, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door toegang tot, of gebruik van de website (of de onmogelijkheid hiervan) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Theanex France
Belgische Energie- en Millieuprijs – Privésector
Hoe kunt u deelnemen