FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Sustainable Education Award

Deze prijs beloont het sensibiliseren, het doorgeven van informatie, het onderwijzen en de acties op het vlak van milieubescherming, energie-en/of natuurlijke hulpbronnenbesparing en duurzame ontwikkeling.

Sustainable Mobility Award

Deze prijs beloont innovaties op het gebied van product, dienst en nieuwe business models of de uitvoering van projecten in het domein van mensenverkeer. Deze moeten aanzienlijk bijdragen tot de beperking van het impact op leefmilieu, tot energie-of natuurlijke hulpbronnenbesparing, tot het gebruik van hernieuwbare energie en/of de verbetering van de mobiliteitsvoorzieningen.

Sustainable Energy Award

Deze prijs beloont innovaties qua technologieën, producten, diensten en business models of de uitvoering van projecten op het gebied van de vermindering van energieverbruik en/of het gebruik van hernieuwbare energie.  

Sustainable Building Award

Deze prijs erkent de inspanningen van eigenaars, architecten, en aannemers om privéwoningen, kantoren en commerciële gebouwen duurzamer te maken. Deze prijs beloont vernieuwende ontwerpelementen en materialen die de impact van het bouwen en het gebruik van gebouwen op het milieu verminderen.

Circular Economy Award

Deze prijs beloont exemplarische en vernieuwende initiatieven die ingrijpende wijzigingen kunnen bevorderen in de transitie naar circulaire productie-en consumptiepatronen. Deze initiativen bijdragen tot energie-efficiëntie en de beperking van het impact op het leefmilieu.

Sustainable Food Award

Deze Prijs beloont merkwaardige actie inzake duurzame ontwikkeling, hetzij in de productiemethode hetzij in het consumptiepatroon. Deze categorie richt zich tot zowel de producenten van dranken of van voeder als tot groothandelaars en huishoudens.

Bijvoorbeeld: de vervaardiging en de behandeling, de milieueffecten van producten, de verspilling en voedselverlies, de verpakkingen,…

De speciale Prijzen

  Luminus Premium Award
     Deze prijs wordt overhandigd door onze Premium sponsor Luminus

 Premium Media Partner Award IPM Group
     Deze prijs wordt overhandigd door onze Premium Media partner IPM Group

  International Polar Foundation Award
     Deze prijs wordt overhandigd door onze partner IPF

Nieuws

Word partner van de EEAwards 2019

Bedrijven / instellingen zijn zich steeds meer bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van duurzame ontwikkelingskwesties. Maar ze weten ook dat ze niet alleen kunnen handelen... Uw bedrijf / instelling plaatst het respect van de planeet in...

Lees meer

LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.400 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal...

Lees meer

Premium partner


Partners