FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Hoe kunt u deelnemen ?

Registraties zijn gesloten

Een actie of realisatie komt enkel in aanmerking voor één van de categorieën die hierboven aan bod kwamen.

Eenzelfde persoon, onderneming, gemeente of instelling/vereniging kan in verschillende categorieën worden ingeschreven op voorwaarde dat er voor elk van die categorieën verschillende en onderling onafhankelijke acties of realisaties worden voorgesteld. Kies daarom de categorie waarvoor u zich wilt inschrijven waarbij die het best overeenstemt met uw situatie en uw actie of realisatie.

Inschrijving

Als u wilt deelnemen, moet u zich eerst inschrijven. Gebruik hiervoor het deelnemingsformulier op deze site.

Presentatiedossier

U dient vervolgens een dossier (PDF-FORMAAT) in waarin u uw project of verwezenlijking verduidelijkt aan de hand van:

 • een beschrijving van 5 lijnen maximum
 • 5 tot maximaal 8 pagina’s met een gedetailleerde voorstelling (zie uitleg hieronder).
 • foto’s van een goede kwaliteit (in formaat jpg of eps)
 • koppelingen voor video downloads (optioneel)
 • 2 bijlagen maximum (optioneel)

Elk dossier van minder dan 5 pagina’s of van meer dan 8 pagina’s zal geweigerd worden.

Uw dossier in PDF-FORMAAT moet ten laatste op woensdag 24 april 2019 om middernacht, in elektronische vorm worden ingediend.

Stuur uw dossier naar : dossier@eeaward.be

 

Bevat van uw dossier

Uw dossier dient minstens de volgende elementen en/of antwoorden op de volgende vragen te bevatten :

 • Historisch overzicht en de context van uw realisatie en eventueel de moeilijkheden die u hebt moeten overwinnen bij realisatie.
 • Nauwkeurige omschrijving van de doelstellingen van uw realisatie of actie.
 • Gedetailleerde beschrijving van uw realisatie. Besteed daarbij zeker de nodige aandacht aan de volgende elementen (u kunt er ook nog andere elementen aan toevoegen) :
  • het originele karakter van de acties en de realisaties, en dan meer bepaald in vergelijking met realisaties van hetzelfde type ;
  • de impact van de acties of de realisaties op een beter gebruik van het materiaal (vast, vloeibaar, gasvormig) en/of energie ;
  • de relevantie van de acties of realisaties met betrekking tot de desbetreffende categorie;
  • de duurzame verbetering van de prestaties op het vlak van milieu en/of energie.
 • In welk opzicht verbetert uw realisatie of actie het welzijn van de maatschappij? (hier kan het gaan om het welzijn van de burger, uw gemeente, uw buurt, uw school of van uw gezin)
 • Voorstelling van de behaalde resultaten (kwalitatief of kwantitatief).
 • Om welke redenen zou uw realisatie of actie door de jury moeten worden bekroond?

Nieuws

Word partner van de EEAwards 2019

Bedrijven / instellingen zijn zich steeds meer bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van duurzame ontwikkelingskwesties. Maar ze weten ook dat ze niet alleen kunnen handelen... Uw bedrijf / instelling plaatst het respect van de planeet in...

Lees meer

LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.400 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal...

Lees meer

Premium partner


Partners