FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Hoe worden de laureaten gekozen

De uiterlijke termijn voor de indiening van het dossier is vastgelegd op 22 april 2018.

 

Jury

De jury bestaat uit erkende en onafhankelijke experts en professionals uit de ondernemingen en instellingen die als partners met de organisatie meewerken. De jury zal de werkzaamheden organiseren en in alle onafhankelijkheid oordelen. De organisatoren zullen aan ieder jurylid een kopie van uw presentatiedossier bezorgen.

Selecteren van de laureaten

De jury zal voor iedere categorie de genomineerden selecteren. De jury mag een beroep doen op personen die over de nodige competentie beschikken op het vlak van energie en milieu. De jury zal uit de genomineerden de laureaten kiezen voor elk van de prijzen.

 

Algemene criteria

De jury zal de kandidaturen bestuderen en daarbij onder meer met de volgende elementen rekening houden:

 • relevantie van de realisatie;
 • ondernemingsgeest/dynamisme;
 • innoverende aard van de realisatie;
 • economische leefbaarheid;
 • duurzame verbetering van de prestaties op milieuvlak;
 • verschuiving naar koolstofarme grondstoffen (‘ontkoling’) en betere prestaties op het vlak van energiegebruik;
 • verbetering van het welzijn.

 

Uitnodiging van de winnaars en de genomineerden

De genomineerden en de laureaten zullen persoonlijke gecontacteerd worden per telefoon om aanwezig te zijn op de officiële uitreiking van de trofeeën.  Die zal op 7 juni 2018 plaatsvinden in het BEL op het terrein van Tour & Taxis – Brussel.

Als genomineerde of laureaat zal men u vragen om een presentatiekaart te bezorgen voor de algemene communicatie (persdossier en partners die de Prijs ondersteunen).

Alle Kandidaten die een dossier hebben opgestuurd zullen uitgenodigd worden (per mail) om deel te nemen aan de prijsuitreiking van de Awards.

 

De juryleden 2018

Voorzitter : De heer Marc De Clercq, Président, UGent

Vice-voorzitter : De heer José Smitz, ULiège

 

 • De heer Brent Bleys, UGent
 • De heer Arnaud Collignon, Fédération Inter Environnement Wallonie
 • Mevrouw Hélène Dekker, Bruxelles Environnement IBGE / Leefmilieu Brussel BIM
 • De heer Jean-Luc Dossin , CEPAG –  FGTB
 • De heer Maarten Dubois, KU Leuven – Ernst & Young
 • Mevrouw Lydie Gaudier, CEPAG –  FGTB
 • De heer François Gemenne, ULB, ULiège, FRNS, Sciences Po Paris en Grenoble
 • De heer Alain Hubert, International Polar Foundation
 • Mevrouw Sabine Limbourg, HEC-ULg – Facultés universitaires catholiques de Mons
 • De heer André Neugroschl, Luminus
 • De heer Bernard Piette, Logistics in Wallonia
 • De heer Michaël Reul, UPTR
 • Mevrouw Leslie Rijmenans, Nostalgie – Co-founder « Reporters d’Espoirs Belgique »
 • De heer Fredrik Snoeck, ACV Confederatie

Nieuws

UITZONDERLIJKE CONFERENTIE DOOR GUNTER PAULI

Naar aanleiding van de prijsuitreiking van de Belgische Energie-en Milieuprijs 2018. Op 7 juni 2018 op het BEL, terrein van Tour & Taxis te Brussel. Gunter PAULI, eregast van de 13de editie van de Belgische Energie-en Milieuprijs, zal een kwaliteitsvolle...

Lees meer

LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.300 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal...

Lees meer

Premium partner


Partners