FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Hoe worden de laureaten gekozen

De uiterlijke termijn voor de indiening van dossiers is vastgelegd op  woensdag 24 april 2019.

 

Jury

De jury bestaat uit erkende en onafhankelijke experts en professionals uit de ondernemingen en instellingen die als partners met de organisatie meewerken. De jury zal de werkzaamheden organiseren en in alle onafhankelijkheid oordelen. De organisatoren zullen aan ieder jurylid een kopie van uw presentatiedossier bezorgen.

Selecteren van de laureaten

De jury zal voor iedere categorie de genomineerden selecteren. De jury mag een beroep doen op personen die over de nodige competentie beschikken op het vlak van energie en milieu. De jury zal uit de genomineerden de laureaten kiezen voor elk van de prijzen.

 

Algemene criteria

De jury zal de kandidaturen bestuderen en daarbij onder meer met de volgende elementen rekening houden:

 • relevantie van de realisatie;
 • ondernemingsgeest/dynamisme;
 • innoverende aard van de realisatie;
 • economische leefbaarheid;
 • duurzame verbetering van de prestaties op milieuvlak;
 • verschuiving naar koolstofarme grondstoffen (‘ontkoling’) en betere prestaties op het vlak van energiegebruik;
 • verbetering van het welzijn.

 

Uitnodiging van de winnaars en de genomineerden

De genomineerden en de laureaten zullen persoonlijke gecontacteerd worden per telefoon om aanwezig te zijn op de officiële uitreiking van de trofeeën.  Die zal op 6 juni 2019 plaatsvinden in het BEL op het terrein van Tour & Taxis – Brussel.

Als genomineerde of laureaat zal men u vragen om een presentatiekaart te bezorgen voor de algemene communicatie (persdossier en partners die de Prijs ondersteunen).

Alle Kandidaten die een dossier hebben opgestuurd zullen uitgenodigd worden (per mail) om deel te nemen aan de prijsuitreiking van de Awards.

 

De juryleden 2018 (editie 2019 : wordt uitgevoerd)

Voorzitter : De heer Marc De Clercq, Président, UGent

Vice-voorzitter : De heer José Smitz, ULiège

 

 • De heer Brent Bleys, UGent
 • De heer Arnaud Collignon, Fédération Inter Environnement Wallonie
 • Mevrouw Hélène Dekker, Bruxelles Environnement IBGE / Leefmilieu Brussel BIM
 • De heer Jean-Luc Dossin , CEPAG –  FGTB
 • De heer Maarten Dubois, KU Leuven – Ernst & Young
 • Mevrouw Lydie Gaudier, CEPAG –  FGTB
 • De heer François Gemenne, ULB, ULiège, FRNS, Sciences Po Paris en Grenoble
 • De heer Alain Hubert, International Polar Foundation
 • Mevrouw Sabine Limbourg, HEC-ULg – Facultés universitaires catholiques de Mons
 • De heer André Neugroschl, Luminus
 • De heer Bernard Piette, Logistics in Wallonia
 • De heer Michaël Reul, UPTR
 • Mevrouw Leslie Rijmenans, Nostalgie – Co-founder « Reporters d’Espoirs Belgique »
 • De heer Fredrik Snoeck, ACV Confederatie

Nieuws

Word partner van de EEAwards 2019

Bedrijven / instellingen zijn zich steeds meer bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van duurzame ontwikkelingskwesties. Maar ze weten ook dat ze niet alleen kunnen handelen... Uw bedrijf / instelling plaatst het respect van de planeet in...

Lees meer

LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.400 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal...

Lees meer

Premium partner


Partners