Laureaten 2017

Uitreiking van de AwardsIeder van ons
kan er iets aan doen !

Sinds 2006 heeft de Energie en Mileuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.200 Belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

[Meer]

 


Nieuw bij deze editie 2017!

Ontdek onze nieuwe categorieën van Prijzen, beter aangepast aan de ontwikkeling van de sector en van de dossiers die vorig jaar werden voorgesteld.Inschrijvingen voor de editie 2017 !

U hebt een realisatie, een initiatief  of een project op het gebied van milieubescherming of energiebesparing? U bent een burger, een bedrijf, een gemeente, een instelling, een school, een jeugdcentrum…. Neem deel en we bieden u de kans om te handelen voor een duurzame toekomst ! 
 
De inschrijvingen voor de wedstrijd 2017
zijn gesloten.

Afspraak in oktober 2017
voor de Belgische Energie-
en Milieuprijs 2018.
Informatie : info@eeaward.be 

 


De prijsuitreikingsceremonie
 

De prijsuitreikingsceremonie zal op 8 juni in het BEL (op de site van Tour & Taxis) plaatsvinden en zal genieten van de aanwezigheid van Mevrouw Céline Frémault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmileu en Energie, Meneer Carlo Di Antonio, Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en Dierenwelzijn en talrijke prominenten uit de politieke, wetenschappelijke, verenigings- en economische wereld.

UITNODIGING

De organisatoren van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2017 hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de awards op donderdag 8 juni vanaf 18u30 waar verscheidene prominenten aanwezig zullen zijn.

ADRES

Het BEL - Terrein van Tour & Taxis - Havenlaan, 86 c - 1000 Brussel

INSCHRIJVING

Via mail: ceremony@eeaward.be


De laureaat van onze categorie ‘’Young People Award’’ kreeg op woensdag 29 juni 2016 het bezoek van ZKH Prins Laurent die benieuwd werd haar winnend project persoonlijk te kunnen bewonderen. Zie reportage notélé van 28/07/2016. Een mooie mediabelangstelling voor Caroline Lepot, overgelukkig met de erkenning die haar werd gebracht door de Belgische Energie- en Milieuprijs.De Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus +32 (0)475 738 520
Eeaward 2017
ECCO-NOVA_logo.jpg
bepnet_logo-75x50.jpeg
AWEX_logo-75x50.jpg
econosoc_logo75x50.jpg
brulocalis_logo-75x50.jpg
CCNAT_logo-75x50.jpg
tweed_logo75x50.jpg
saw-b_logo75x50.jpg
ccimag_logo-75x50.jpg
ASBE_logo75x50.jpeg
Reseau_idee_logo75x50.jpg
monasbl.be_logo75x50.jpg
Eeaward 2016