Sinds 2006 heeft de Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.200 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Inzet voor de toekomstige generaties

Ook al zijn we met velen om te handelen, de uitdaging aan te gaan en ons in te zetten, we moeten ook weten hoe we ruchtbaarheid aan deze initiatieven kunnen geven in het belang van ons allemaal.

Dit is precies het doel van de Energie- en Milieuprijs.

Bijgestaan door eminente partners, tal van ondersteunende organisaties en dankzij heel veel aandacht in de media, wil deze Prijs:

  • de verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de non-profitsector op het vlak van milieu en energie voorstellen,
  • positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen,
  • de succesverhalen verspreiden.

Op de avond van de prijsuitreiking beloont de prijs in aanwezigheid van de pers en van meer dan 300 Belgische prominenten de beste acties en initiatieven van alle geledingen in onze samenleving.

Het succes van de  Energie- en Milieuprijs toont aan in hoeverre vele Belgen hebben besloten om te handelen en niet te ondergaan en zo te getuigen van burgerschap.

Deze prijs vormt eveneens een dringende oproep aan alle actoren uit de Belgische samenleving om initiatieven te nemen in hun dagelijkse leven. Zo tonen ze aan dat respectvoller omgaan met het milieu en onze natuurlijke rijkdommen mogelijk en te verwezenlijken is.

De editie 2017 biedt ook u de kans om te handelen!