FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Nieuws

Ieder van ons kan er iets aan doen !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.300 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Inzet voor de toekomstige generaties

Ook al zijn we met velen om te handelen, de uitdaging aan te gaan en ons in te zetten, we moeten ook weten hoe we ruchtbaarheid aan deze initiatieven kunnen geven in het belang van ons allemaal.

Dit is precies het doel van de Belgische Energie- en Milieuprijs.

Bijgestaan door eminente partners, tal van ondersteunende organisaties en dankzij heel veel aandacht in de media, wil deze Prijs:

  • de verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de non-profitsector op het vlak van duurzame ontwikkeling voorstellen,
  • positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen,
  • de succesverhalen verspreiden.

Op de avond van de prijsuitreiking beloont de prijs in aanwezigheid van de pers en van meer dan 300 Belgische prominenten de beste acties en initiatieven van alle geledingen in onze samenleving.

Het succes van de Belgische Energie- en Milieuprijs toont aan in hoeverre vele Belgen hebben besloten om te handelen en niet te ondergaan en zo te getuigen van burgerschap.

Deze prijs vormt eveneens een dringende oproep aan alle actoren uit de Belgische samenleving om initiatieven te nemen in hun dagelijkse leven. Zo tonen ze aan dat respectvoller omgaan met het milieu en onze natuurlijke rijkdommen mogelijk en te verwezenlijken is.

De editie 2018 biedt ook u de kans om te handelen!

Inschrijvingen voor de editie 2018 !

U bent een burger, een bedrijf, een gemeente, een instelling, een school, een jeugdcentrum…

U hebt een realisatie, een initiatief of een project op het gebied van duurzame ontwikkeling?
Neem deel en we bieden u de kans om te handelen voor een duurzame toekomst !

De inschrijvingen voor de wedstrijd 2017
zijn gesloten.
Afspraak in december 2018
voor de Belgische Energie-
en Milieuprijs 2018.
Informatie : info@eeaward.be

Nieuws

Ieder van ons kan er iets aan doen !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.300 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau....

Lees meer

Inschrijvingen voor de editie 2018 !

U bent een burger, een bedrijf, een gemeente, een instelling, een school, een jeugdcentrum… U hebt een realisatie, een initiatief of een project op het gebied van duurzame ontwikkeling? Neem deel en we bieden u de kans om te handelen voor een duurzame toekomst ! De...

Lees meer

Premium partner


Partners