Uw onderneming draagt bij of wenst bij te dragen aan de bevordering van duurzame ontwikkeling ?

Uw belangstelling zet ons ertoe aan om u een concrete deelname voor te stellen door de organisatie van de Belgische Luminus Energie en Mileuprijs 2016 te financieren.

Deze prijs werd in het leven geroepen dankzij de waardevolle steun van zowel industriële als institutionele partners en van de International Polar Foundation.

Sinds 2006 heeft de Belgische Luminus Energie en Mileuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.000 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Iedereen kan zich inschrijven : burgers, ondernemingen, steden/gemeenten, instellingen, scholen,  jeugdcentrum..

De prijs heeft de doelstellingen de verwezenlijkingen en projecten van de verschillende actoren in onze samenleving voorstellen, positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen, aldus aantonen dat iedereen op zijn niveau kan handelen op het gebied van energie en milieu en dat dergelijke handelingen rendabel zijn en binnen ieders bereik liggen.

Dankzij de prestigieuze prijsuitreiking, georganiseerd in het BEL te Brussel,en de grote mediacampagne kunnen de sponsorpartners gedurende bijna een volledig jaar rekenen op een grote zichtbaarheid en een positieve communicatie.

Samen met U wensen wij een partnership te vinden die aan uw verwachtingen voldoet en hopen dat deze gebeurtenis U de nodige zichtbaarheid geeft om uw inzet voor duurzaamheid te versterken!

Infos en contact : Nathalie Nicosia +32 477 61 70 41 - info@eeaward.be