FR : +32 (0)475 738 520 - NL : +32 (0)470 84 05 95 info@eeaward.be

Wettelijke informatie

Belangrijke juridische opmerkingen

De personen die de informatie op de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, raadplegen, verklaren de hierna volgende voorwaarden te aanvaarden en verbinden er zich toe om de nettiquette te respecteren :

Gebruik van de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, en copyright

De hele inhoud van de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, wordt auteursrechtelijk beschermd (alle rechten voorbehouden). Afzonderlijke pagina’s en domeinen van de site van de Energie- en de Milieuprijs kunnen worden gedownload en afgedrukt op voorwaarde dat de vermeldingen in verband met copyright of andere door de wet beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. Als u software of andere gegevens van de site van de Energie- en de Milieuprijs downloadt of op een andere manier reproduceert, blijven alle eigendomsrechten in handen van Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P). De volledige of gedeeltelijke reproductie, verzending (via elektronische weg of op een andere manier), wijziging, koppeling of gebruik van de internetsite van de Luminus Energie en Mileuprijs voor openbare of commerciële doeleinden zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P).

Geen aanbod

De informatie die op de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, wordt gepubliceerd, vormt geen uitnodiging of een aanbod noch een aanbeveling om artikelen aan te kopen of te verkopen of om transacties van een andere aard uit te voeren. De informatie die op de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, wordt vermeld, heeft een beschrijvend karakter.

Geen enkele verzekering
Hoewel Eco2 er in de mate van het mogelijke over waakt dat de informatie die op de internetsite wordt vermeld, exact is op het moment van publicatie, biedt Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) geen enkele verzekering of garantie over de juistheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van deze informatie. De informatie en de standpunten die op de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, worden gepubliceerd, kunnen op ieder moment en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Geen enkele garantie

Er wordt expliciet noch impliciet een garantie geboden omtrent de juistheid van de informatie en de standpunten die worden gepubliceerd op de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus. Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) garandeert op geen enkele manier dat de functies van de internetsite niet kunnen worden onderbroken of geen fouten bevatten, dat de fouten worden rechtgezet of dat de internetsite van de Energie- en de Milieuprijs en de betrokken server geen virussen of schadelijke elementen bevatten. Belgian Energy & Environment Awards (vzw EC&P) kan op dit vlak dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid

Iedere verantwoordelijkheid van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, (met inbegrip van nalatigheid) voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de toegang tot de elementen van de internetsite van de Belgische Energie- en Milieuprijs, samen met Luminus, of het gebruik ervan (en als gevolg van de onmogelijkheid tot toegang of gebruik) is uitgesloten.

Nieuws

Word partner van de EEAwards 2019

Bedrijven / instellingen zijn zich steeds meer bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van duurzame ontwikkelingskwesties. Maar ze weten ook dat ze niet alleen kunnen handelen... Uw bedrijf / instelling plaatst het respect van de planeet in...

Lees meer

LEDER VAN ONS KAN ER IETS AAN DOEN !

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.400 belgen die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal...

Lees meer

Premium partner


Partners